Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
THÔNG BÁO Về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học trước diễn tiến của Bão số 16
Ngày đăng : 25/12/2017 9:01:00 AM
    

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học trước diễn tiến của Bão số 16

Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học trước diễn tiến của Bão số 16,

Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên của trường được nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Mọi hoạt động đào tạo của trường trong thời gian từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017 đều tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng./.

File đính kèm: