Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
BIỂU MẪU
STTTên fileNgày đăngLượt tải vềKích thướcTải về
1   Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành một số môn học 11/04/2018 9:48:00 AM00.03 MB
2   Đơn đề nghị học cùng một lúc 2 chương trình 11/04/2018 9:48:00 AM00.06 MB
3   Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo 11/04/2018 9:47:00 AM00.03 MB
4   Đơn đề nghị học lùi khóa 15/12/2017 9:17:00 AM130.04 MB
5   Đơn đề nghị chuyển đổi ngành học 15/12/2017 9:16:00 AM20.01 MB
6   Đơn đề nghị chuyển trường 15/12/2017 9:16:00 AM00.01 MB
7   Đơn đề nghị miễn, giảm môn học 15/12/2017 9:15:00 AM50.01 MB
8   Đơn đăng ký học lại 15/12/2017 9:14:00 AM160.03 MB
9   Đơn đề nghị trở lại học tập 15/12/2017 9:13:00 AM90.03 MB
10   Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi học kỳ 15/12/2017 9:13:00 AM40.03 MB
11   Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời 15/12/2017 9:12:00 AM70.01 MB
12   Đơn đề nghị thôi học 15/12/2017 9:12:00 AM10.01 MB