Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
Quyết định công nhận tốt nghiệp khối TCN 2015 lần 2 Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 29/12/2017

Công nhận tốt nghiệp cho:

-           50/55 học sinh trung cấp nghề (TCN) khóa 2015 – 2017 (lớp: 15NQ1A–D)

-           16/18 học sinh TCN khóa 2014 – 2016  (lớp: 14NQ1B – E)

-           01/01 học sinh TCN khóa 2013 – 2015 (lớp: 13NQ1A)

                                    Nghề: Quản lý vận hành sửa chữa đường dây

          và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống

QĐ công nhận TN TCCN 2015 lần 2   1/5/2018 3:24:00 PM
QĐ công nhận TN TCCN 2015 lần 2 Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

Công nhận tốt nghiệp cho:

     -       39/52 học sinh TCCN CQ khóa 2015 – 2017 (lớp 15 TH1A – D)

     -       38/66 học sinh TCCN CQ khóa 2014 – 2016 (lớp 14 TH1A – G)

     -       11/15 học sinh TCCN CQ khóa 2013 – 2015 (lớp 13 TH1A – H)

     -       02/06 học sinh TCCN CQ khóa 2012 – 2014 (lớp 12 TH1H, K)

                                                          Ngành: Hệ thống điện

Thông báo trung cấp   12/5/2017 10:29:00 AM
Thông báo trung cấp Thông báo trung cấp