Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
Quyết định công nhận tốt nghiệp khối Cao đẳng 2014 lần 2 Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 17/01/2018;

Công nhận tốt nghiệp cho:

     - 59/273 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2014 – 2017 (lớp: 14CH, CV, CT, CĐ, CQ, CK)

                            

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Tự động hóa; Điện công nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kế toán

            ( Danh sách đính kèm)

Không công nhận tốt nghiệp cho:

     - 214/273 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2014 – 2017 (lớp: 14CH, CV, CT, CĐ, CQ, CK)

( Danh sách đính kèm)

Kết quả xét tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy khóa 2013 và các khóa trước Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh xét công nhận tốt nghiệp cho 92 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2013 – 2016, 20 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015. Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tự động hóa; Điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Quản trị kinh doanh; Kế toán doanh nghiệp.