Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
Thông báo học lại khối lớp 16CE, 16CĐ, 16TH1AB
Ngày đăng : 08/02/2018 9:45:00 AM
    

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên khối lớp 16CE, 16CĐ, 16TH1AB kế hoạch học lại các môn học chưa đạt yêu cầu như sau:

Thời gian học lại: từ 12/03/2018 đến 19/05/2018

 

Các môn học trên  được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật.

-             Thời gian đóng tiền: từ 26/02/2018 đến 09/03/2018

-             Lịch học lại HSSV xem trực tiếp tại thời khóa biểu các lớp học lại (mã lớp: 16CE_HL, 16CĐ_HL, 16TH_HL)

 

Các trường hợp không đóng tiền học lại hoặc đóng trễ hạn sẽ không được xếp lớp. Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.


·        LỚP 16CE:

            1. Đo lường điện

            2. Điện tử cơ bản

            3. Mạch điện 2

            4. Máy điện 1

            5. Tiếng Anh kỹ thuật

            6. Vật liệu điện

            7. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

·        LỚP 16TH1AB:

1.      Chính trị

2.      Lưới điện 1

3.      Nhà máy điện 1

4.      Bảo vệ rơle

5.      Máy điện 2

 

·          LỚP 16CĐ:

       1. Đo lường điện và thiết bị đo

      2. Mạch điện 2 (ghép lớp 16CE_HL)

       3. Máy điện 1 (ghép lớp 16CE_HL)

       4. Tiếng Anh kỹ thuật (ghép lớp 16CE_HL)

       5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp 16CE_HL)

       6. Vi mạch tương tự

       7. Điện tử cơ bản

       8. Kỹ thuật nhiệt

 

File đính kèm: