Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
Thông báo tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp
Ngày đăng : 11/04/2018 4:13:00 PM
    

Lễ tốt nghiệp và phát bằng Cử nhân Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề sẽ được tổ chức vào lúc 8g00 Thứ sáu ngày 11/05/2018 tại Hội Trường B, Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM.

Thứ tự các khối vào Hội trường B làm lễ Tốt nghiệp:

ü  Khối Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 (CE, CĐ, CT,CV, CQ, CK): Quyết định Tốt nghiệp tháng 01/2018 (số 29) và tháng 12/2017 (số 768);

ü  Khối Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012, 2013, 2014, 2015: Quyết định Tốt nghiệp tháng 01/2018 (số 21);

ü  Khối Trung cấp nghề khóa 2013, 2014, 2015: : Quyết định Tốt nghiệp tháng 12/2017 (số 811)

ü  Khối Cao đẳng CQLT 15CH2A: Quyết định Tốt nghiệp tháng 02/2018 (số 48);

ü  Khối TCCN CQLT 16TH2A: Quyết định Tốt nghiệp tháng 02/2018 (số 47);

Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các HSSV Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề sẽ được tổ chức vào lúc 8g00 Thứ sáu ngày 11/05/2018 tại Hội Trường B, Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM.

Để dự lễ tốt nghiệp, các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp ngày 11/05/2018 làm thủ tục đăng ký dự lễ và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo (Bộ phận tuyển sinh phòng O.02).

Lịch trình chung lễ tốt nghiệp:

1. Đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: ngày 10/05/2018 tại Phòng Đào tạo (Bộ phận tuyển sinh). Các HSSV tốt nghiệp có thể mặc lễ phục và chụp ảnh chân dung tại sân trường vào ngày 10, 11/05/2018 với giá là 35.000đ/kiểu

2. Phí đăng ký như sau:

  • 200.000đ:  tiền thế chân (sẽ hoàn trả sau khi trả lễ phục) Phòng Đào tạo sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)
  • 80.000đ:  tiền mượn lễ phục, các bảng sao bằng TN, các bảng sao bảng điểm, chụp 01 tấm ảnh lưu niệm (13x18) khi nhận bằng TN tại Hội trường B, nhận phiếu khảo sát chất lượng đào tạo.

3. Ngày nhận bằng 11/05/2018 :

  • Từ 7g30 – 8g00: Tập trung tại khu vực hành lang cạnh phòng bảo vệ,  sắp xếp hàng một theo danh sách Tốt nghiệp của lớp.
  • Từ 8g00 – 8g15: lên Hội trường B, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
  • Từ 8g15 – 8g30: Nghe hướng dẫn nghi thức phát bằng TN, nộp phiếu khảo sát chất lượng đào tạo
  • 8g30: Kết danh sách nhận bằng. Những HSSV đến sau giờ quy định (8g30) sẽ không được lên Hội trường và nhận bằng sau tại phòng Đào tạo (Nhà O.02).
  • 8g45: Bắt đầu tiến hành lễ Tốt nghiệp (chỉ dành cho các HSSV có lễ phục mới vào Hội trường dự lễ).
  • Thứ tự các khối vào Hội trường B làm lễ Tốt nghiệp

ü  Khối Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 (CE, CĐ, CT,CV, CQ, CK): Quyết định Tốt nghiệp tháng 01/2018 (số 29) và tháng 12/2017 (số 768);

ü  Khối Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012, 2013, 2014, 2015: Quyết định Tốt nghiệp tháng 01/2018 (số 21);

ü  Khối Trung cấp nghề khóa 2013, 2014, 2015: : Quyết định Tốt nghiệp tháng 12/2017 (số 811)

ü  Khối Cao đẳng CQLT 15CH2A: Quyết định Tốt nghiệp tháng 02/2018 (số 48);

ü  Khối TCCN CQLT 16TH2A: Quyết định Tốt nghiệp tháng 02/2018 (số 47);

  • Khi buổi lễ kết thúc, đến phòng Đào tạo (Nhà O.02) ký tên nhận bằng, nhận bản sao văn bằng, bảng điểm theo thứ tự như trên.

ü  HSSV mang theo thẻ HSSV hoặc CMND để nhận bằng. Không được phép nhận thay bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, phiếu điểm (ngoại trừ những trường hợp có giấy ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương).

ü  Mỗi lớp xếp thành một hàng theo số thứ tự trong danh sách tốt nghiệp và khi nghe đọc tên thì mới được vào làm thủ tục nhận bằng.

o      14g30:  HSSV nhận hình tốt nghiệp cá nhân tại Phòng Đào tạo (Bộ phận tuyển sinh phòng O.02)

o      HSSV có thể hoàn trả ngay lễ phục và nhận lại tiền thế chân tại Phòng Đào tạo (Bộ phận tuyển sinh phòng O.02).

            Đề nghị các HSSV thực hiện theo đúng lịch trình nêu trên (chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo: 083.8919461).

          Chú ý:

-      Các học sinh tốt nghiệp nộp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đến hết ngày 04/05/2018.

-      Những SVHS tốt nghiệp nhưng chưa nộp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì không được nhận bảng chính bằng tốt nghiệp (HSSV vẫn được tham dự buổi lễ Bế giảng tại Hội trường B và nhận các bảng sao bằng tốt nghiệp).

                                                                       

Phòng Đào tạoFile đính kèm: