Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
QĐ công nhận TN TCCN 2015 lần 2
Ngày đăng : 05/01/2018 3:24:00 PM
    Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

Công nhận tốt nghiệp cho:

     -       39/52 học sinh TCCN CQ khóa 2015 – 2017 (lớp 15 TH1A – D)

     -       38/66 học sinh TCCN CQ khóa 2014 – 2016 (lớp 14 TH1A – G)

     -       11/15 học sinh TCCN CQ khóa 2013 – 2015 (lớp 13 TH1A – H)

     -       02/06 học sinh TCCN CQ khóa 2012 – 2014 (lớp 12 TH1H, K)

                                                          Ngành: Hệ thống điện

Các học sinh không được công nhận tốt nghiệp phải viết đơn xin thi lại tốt nghiệp và nộp về Phòng Đào tạo trước kỳ thi tốt nghiệp khóa TCCN CQ tiếp theo ít nhất 1 tháng, cụ thể như sau:
·        Đơn xin thi lại tốt nghiệp phải có xác nhận về hạnh kiểm, nộp cho phòng Đào tạo.

     ·        Thời gian nộp đơn: 12/03/2018 đến hết ngày 20/03/2018.

     ·        Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn xin thi lại tốt nghiệp, mọi thắc mắc khiếu nại của học sinh sẽ không được giải quyết.

Học sinh khóa TCCN CQ khóa 2015 – 2017 (15TH1A – D) có yêu cầu chấm phúc khảo các môn: Lý luận chính trị, Lý thuyết chuyên môn trong đợt thi tốt nghiệp ngày 18/09/2017.

  •         Đề nghị nộp đơn nêu rõ môn cần phúc khảo cho phòng Đào tạo từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 19/01/2018.
  • Sau thời gian trên các khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp của học sinh, phòng đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.